Marketing | Uredništvo | slatina.net

Kava s građanima

Druženje sa građanima Slatine – SDP

Međunarodni praznik rada na Bunariću

SDP – Kava sa građanima

FM SDP dariva Slatinčanke karanfilima za Dan žena

Međunarodni dan žena